Kính Chào Qúy Đạo Hữu Đến Với Trang Nhà Chánh Điện Thiên Phật Của Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn Tại Montréal, Québec, Canada

TRANG NHÀ

ĐẠI TÒNG LÂM TAM

BẢO SƠN Montréal, Québec Canada

1988-2000

Đôi Lời Phi Lộ

Tiểu sử Hòa Thượng Viện Chủ

Kính Đề

Phật Học Đường Tam Bảo Sơn

Chương Trình Xây Cất Và Hình Ảnh

Chi Tiết Xây Cất Các Thánh Địa

Vườn Lam Tỳ Ni

Bồ Đề Đạo Tràng

Lộc Uyển Đạo Tràng

Câu Thi Na Niết Bàn Đạo Tràng

Chánh Điện Thiên Phật Tam Bảo Sơn

Long Hoa Đạo Tràng

Phổ Đà Đạo Tràng

Vườn La Hầu La

Tăng Phòng

Chánh Mạng Đạo Tràng

Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát

Ngủ Quán Đường

Những Sinh Hoạt Phật Sự Tại ĐTLTBS

Kết Luận

 

TIẾNG CHUÔNG CHÙA TAM BẢO Montréal 1982-1992

Kim Thân Phật Tổ

Hôị Phật Giáo Chánh Pháp-Kỷ Niệm Đệ Thập Chu Niên 1982-1992

Thượng Tọa Thích Thiện Nghị

Phật Đản Tại Chùa Tam Bảo Trong Thập Niên 1982-1992

Đại Lễ Vu Lan Trong 10 Năm Của Chùa Tam Bào 1982-1992

Chùa Tam Bảo Mừng Xuân Thập Niên 1982-1992

Sinh Hoạt Phật Sự Hàng Tuần Của Chùa Tam bảo

Giờ Tịnh Độ

Tìm Hiểu Về Phật Giáo Của Các Trường

Sinh Hoạt-Gia Đình Phật Tử Tịnh Khiết

Chương Trình Kiến Tạo Đại Tòng Lâm

Long Hoa Đạo Tràng

Bồ Đề Đạo Tràng

Phật Học Đường Tam Bảo Sơn

Tam Bộ Nhất Bái Tòng Lâm Tam Bào Sơn

Nhị Bộ Nhất Bái Tòng Lâm Tam Bào Sơn

An Cư Kiết Hạ

1986-1992

Chân Thành Cảm Ơn

 

THÁNH ĐỊA ĐTLTBS 1988-1999

Kính Khải Điều Lệ

Tiểu Sử Hoà Thượng

Chùa Tam Bào Sơn Phật Lịch 2340 (1995)

Sơ Đồ Các Thánh Tích

Lam-Tỳ-Ni Viên

Đạo Tràng Lộc Uyển

Câu Thi Na Đạo Tràng

Đạo Tràng Long Hoa

Bồ Đề Đạo Tràng

 

CHÙA HOA NGHIÊM Toronto, Ontario KhanhThanhChua HoaNghiem21108

Lịch Sử Thành Lập

Bước Vào Nội Dung

Tiểu Sử

Tin TứcPhat Su Chua Hoa Nghiem Cuoi Nam 2008

Hình ẢnhPhat Su Dai Trung Tu Chua Hoa Nghiem

Sinh Hoạt Phật SựPhat Su Chua Hoa Nghiem Cuoi Nam 2008

Địa Chỉ

Liên Kết

Tin Cập Nhật Hóa

Hoa Nghiem'sTemple Renovations

SINH HOẠT PHẬT SPhat Su Chua Hoa Nghiem Cuoi Nam 2008

 

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Đức Đại Bi Bồ Tát

Phổ Đà lặc già thường nhập định

Tuỳ duyên phó cảm mỵ bất châu

Tầm thinh cứu khổ độ quần mê

Thị tắc danh vi Quán Tự Tại

==================

 

Quán Âm Bồ Tát diệu nan thù

Thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu

Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng

Khổ hải từ hàn độ nhơn chu

 

 

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Đức Đại Bi Bồ Tát

 

Quán Âm Bồ Tát Linh Diệu Oai Thần

Ánh mắt từ dung tay cầm linh dược

Thuỳ Liễu nhành dương, đức hạnh nhẫn nhục

Cưú độ muôn loài thoát khổ lầm than

Lạy Ngài thuỳ từ chứng minh tâm nguyện

Phật sự hanh thông, Tăng Ni tu học

Phật tử hộ đạo phát tâm trụ trì

Xiển dương Phật Pháp độ đời an vui

Ngày nay, sự phát triển vô song của ngành công nghệ tin học, đặc biệt là mạng lưới internet, một siêu xa lộ thông tin, nối mạng toàn cầu giữa các máy điện toán cá nhân với nhau đã tác động mạnh đến đời sống con người, phát sinh những yêu cầu mới cho các tổ chức xã hội, trong đó Phật Giáo cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Phật giáo luôn kết hợp, phù hợp và hòa hợp với mọi sự thăng tiến của nền khoa học hiện đại, cũng như vận dụng được mọi sự phát triển của khoa học để hỗ trợ cho công cuộc lăn chuyển bánh xe Chánh Pháp trên thế gian này. Trên tinh thần đó, song song với việc tạo lập ngôi Tu Viện Tam Bảo Sơn, một trung tâm văn hóa Phật giáo nằm giữa thành phố Montréal,QuébecTu Viện cũng cho thiết lập Trang nhà điện tử Phật giáo này, nhằm phổ cập giáo lý nhà Phật trên toàn thế giới tạo cơ hội dễ dàng cho mọi người học hỏi để được thăng hoa đời sống tâm linh của mình.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lối và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng,
Hãy thân cận người trí!
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu

TAM THÁNH

Những ai với chánh tâm,
Khéo tu tập giác chi,
Từ bỏ mọi ái nhiễm,
Hoan hỷ không chấp thủ,
Không lậu hoặc sáng chói,
Sống tịch tịnh ở đời.

ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Pháp hỷ đem an lạc,
Với tâm tư thuần định,
Người trí thường hoan hỷ,
Với pháp bậc Thánh thuyết.

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm
Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu

khổ ba đường, nếu có người
thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một

báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.


May the Merit and virtue, accrued from
this work, adorn the Buddha's pureland,

repay the four great kindnesses
above, and relieve the suffering of those on

the three paths below, may those who see or

hear of these efforts generates Bodhi Mind,

spend their
lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss

 

 

 

Sơ Lược về ĐTLTBS | Lịch Sử |  Nội Dung  |  Tin Tức  | Hình Ảnh | Sinh Hoạt Phật Sự | Địa Chỉ | Liên Kết | 

  Đức Phật dạy Quá khứ không truy tìm, Tương lai không ước vọng; Quá khứ đã đoạn diệt,  Tương lai thì chưa đến; Chỉ có pháp hiện tại, Tuệ quán chính ở đây; Không động không rung chuyển, Biết vậy nên tu tập

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

 

ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Đức Đại Bi Bồ Tát

 

Quán Âm Bồ Tát Linh Diệu Oai Thần

Ánh mắt từ dung tay cầm linh dược

Thuỳ Liễu nhành dương, đức hạnh nhẫn nhục

Cưú độ muôn loài thoát khổ lầm than

Lạy Ngài thuỳ từ chứng minh tâm nguyện

Phật sự hanh thông, Tăng Ni tu học

Phật tử hộ đạo phát tâm trụ trì

Xiển dương Phật Pháp độ đời an vui

 

Quán Âm Bồ Tát diệu nan thù

Thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu

Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng

Khổ hải từ hàn độ nhơn chu

 


Lam Ty Ni Viên

Vườn Lam Tỳ Ni (1993) nơi Đức Phật đản trần

Đã được Khánh Thành Vào Ngày 28/07/1993

Tôn Tượng Phật Đản Sanh cao 1m50 và Tôn Tượng Hoàng Hậu Ma Gia cao 2m. Căn Cứ Vào Lịch Sử của Đức Phật, Hoàng Hậu Ma Gia nằm mộng thấy con voi trắng sáu ngà đi vào bên hông phải của bà.Sau đó bà biết mình đã thọ thai.Trên đường trở về quê, Hoàng Hậu đã dừng chân nghỉ tại vườn Lam Tỳ Ni...

Lam Ty Ni Vien Xem Chi Tiết


Bồ Đề Đạo Tràng

Bồ Đề Đạo Tràng (1991) nơi Đức Phật Thành Đạo

Đã được lạc thành vào ngày03/08/1991

Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật Thành đạo được lạc thành vào ngày 3 tháng 8 năm 1991. Tôn tượng Đức Phật thành đạo được đúc bằng đồng tại Thái Lan, cao 2 m 50 và được an trí dưới một cây đặc biệt...

BO DE DAO TRANG Xem Chi Tiết


Đạo Tràng Lộc Uyển

Lộc Uyển Đạo Tràng (1994) nơi Đức Phật Giảng Pháp Tứ Đế

Đạo Tràng này được lạc thành vào ngày 27/08/1994

Vườn Lộc Uyển nơi Đức Phật thuyết pháp Tứ Diệu Đế độ năm Anh Em Kiều Trần Như. Năm vị này là năm vị đệ tử xuất gia đầu tiên của Đức Phật, tượng trưng cho ngôi vị Tăng Bảo đầu tiên trong Tam Bảo...

LOC UYEN DAO TRANG Xem Chi Tiết


Câu Thi Na Đạo Tràng

Câu Thi Na Đạo Tràng(1998) nơi Đức Phật nhập niết bàn

Được lạc thành vào ngày 22/07/1998

Câu Thi Na Niết Bàn Đạo Tràng được lạc thành vào ngày 22 tháng 07 năm 1998. Chiều dài của Tôn tượng Phật là 7 thước, cao 2 thước 50 và rộng 3 thước. Đức Phật nằm...

CAU THI NA DAO TRANG Xem Chi Tiết


Phổ Đà Đạo Tràng

Phổ Đà Đạo Tràng (1995) Quán Âm Bồ Tát lộ thiên

Được thiết lập vào tháng 05/1995

Phổ Đà đạo tràng được thiết lập vào tháng 5 năm 1995 và Lễ Lạc thành đã được tổ chức vào ngày 21 tháng 10 năm 1995. Tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát...

PHO DA DAO TRANG Xem Chi Tiết


Đạo Tràng Long Hoa

Long Hoa Đạo Tràng(1991) Phật Di Lặc

Được Lạc thành vào ngày 03/08/1991

Long Hoa Đạo Tràng với Tôn tượng Tượng Đức Phật Di Lặc: Vị Phật trong tương lai. Đạo tràng này được lạc thành vào ngày 3 tháng 8 năm 1991. Tôn tượng làm bằng đồng...

LONG HOA DAO TRANG Xem Chi Tiết


Chánh Mạng Đạo Tràng

Chánh Mạng Đạo Tràng Phật Khất Thực (2000)

Được Khai quang vào ngày 02/07/2000

Chánh Mạng Đạo Tràng với Tôn tượng Phật Khất Thực được làm bằng đồng cao 7 m và được khai quang vào ngày 2 tháng 7 năm 2000. Tôn tượng Phật này tượng trưng cho sự phước báo...

CHANH MANG DAO TRANG Xem Chi Tiết


Chánh Điện Thiên Phật Tam Bảo Sơn

Chánh Điện Thiên Phật Tam Bảo Sơn (1995)

Lễ Lạc thành được tổ chức vào ngày 29/06/1996

Chánh Điện Thiên Phật Tam Bảo sơn được bắt đầu kiến thiết vào ngày 26 tháng 6 năm 1995 và chương trình kiến thiết hoàn tất vào ngày 21 tháng 10 năm 1995...

CHANH DIEN THIEN PHAT TAM BAO SON Xem Chi Tiết


Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát

Tôn Tượng Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát (2000)

Đã được khai quang vào ngày 02/07/2000.

Tôn tượng Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát giống như một ngươì lính bảo vệ quốc gia. Đức Bồ Tát phát nguyện luọn đứng để bảo vệ nhựng Phật sự và giữ an toàn...

TON TUONG HO PHAP VI DA BO TAT Xem Chi Tiết


Giảng Đường Phú Lâu Na Và Tăng Phòng

Giảng Đường Phú lâu Na Và Tăng Phòng (1995)

Được xây dựng năm 1995

Nơi Chư Tăng Ni an trụ tu học.Mùa Thu và mùa Đông đặt nặng chương trình Tu và Học do Hòa Thượng Viện Chủ đích thân chỉ dạy. Chư Tăng Ni học các bộ Kinh Luật ...

GIANG DUONG PHU LAU NA VA TANG PHONG Xem Chi Tiết


Vườn La Hầu La

Vườn La Hầu La (1997)

Được thiết lập vào tháng 05/1996

Vườn La Hầu La với Tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao 1thước 50. Khu vườn này được thiết lập vào tháng 05 năm 1996...

VUON LA HAU LA VOI TON TUONG QUAN THE AM BO TAT Xem Chi Tiết


Ngủ Quán Đường _ Phật Tử Thọ Trai

Ngủ Quán Đường

(2000) Phật Tử Thọ Trai

Được xây cất từ tháng 08/2000

 

Ngủ Quán Đường tại Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn đã được xây cất từ tháng 8 năm 2000 và hoàn tất tháng 11 năm 2000...

NGU QUAN DUONG VA PHAT TU THO TRAI Xem Chi Tiết


Phòng Phát Hành Kinh Sách Của Phật Giáo

Phòng Phát Hành Kinh Sách của Phật Giáo

Được lạc thành cùng lúc với Chánh Điện Thiên Phật

Phòng phát hành kinh sách của Phật Giáo được thành lập cùng lúc với Chánh Điện Thiên Phật để toàn thể tất cả các Chư Tăng Ni, Phật tử có thể dùng để học và nghiên cưú...

PHONG PHAT HANH KINH SACH CUA PHAT GIAO Xem Chi Tiết


Giới Thiệu Lời Hay Ý Đẹp

 

 Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn      

 

Motivational Proverbs / Lời Hay Ý Ðẹp

The great thing in this world is not so much where we are, but in what direction we are moving.
~Oliver Wendell Holmes.

Hãy yêu chân lý, nhưng cũng phải biết tha thứ những lỗi lầm
~Volataire

I am the master of my fate; I am the captain of my soul.
~William Ernest Henley.

Đời sống không tôn giáo là đời sống không nguyên tắc. Và một đời sống không nguyên tắc là một con tàu không bánh lái
~ M. Gandhi

One sees clearly only with the heart. Anything essential is invisible to the eyes.
~ Antoine de Saint-Exupery

Chẳng có những chiếc lá bé nhỏ nào vàng đi và rụng xuống mà không có sự cộng tác âm thầm của toàn thân cây
~ Khalil Gibram

Grief and pain are part of human existence. Not letting ourselves feel them is part of human deprivation.
~ Unknown

Loài chim bị vướng bởi chân của nó, con người thì vì cái lưỡi của mình.
~ Thomas Fuller

Tham thiền niệm Phật, đạo đừng rời. Thường làm Phật sự, công lao lớn. Niệm niệm công phu chớ lỗi thời.

"Vong thất bồ-đề tâm, tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp".
Làm bất cứ việc gì, mà không phát khởi tâm Bồ Đề, cho dù là việc Phật thì cũng chỉ là hành động của ma.
~ Kinh Hoa Nghiêm

Đối với người mẹ, đứa con là tất cả. Nhưng đối với người con, người mẹ hay người cha chỉ là một mắt xích cuộc đời nó.
~ Benjamin Disraeli  

Phật Pháp nhiệm mầu như mây phủ đầu non. Đến được đầu non, mây xa tít.

Thân mật sanh trìu mến. Do trìu mến có ưu phiền. Hãy nhận chân niềm bất hạnh phát sanh do trìu mến, và như chúa sơn lâm một mình - đơn độc - vững bước.
~ Thích Ca Mâu Ni  

Tĩnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm bất luận nhân phi.

 Sự khen thưởng tạo cho những người tốt trở nên tốt hơn và những người xấu trở nên xấu hơn.
Tục ngữ Anh

 Cái đẹp chỉ là nửa ân huệ của trời ban, sự thông minh nữa mới là ân huệ trọn vẹn.
- Tục ngữ Phi Châu

 Nhân đức: đó là ý chí được sử dụng tốt.
- St. Augustin

 Khi đi du lịch trở về có lẽ con người ta lớn thêm nhưng chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại.
- Paul Morand

 Người càng thông minh và tốt thì càng nhận thấy nhiều cái tốt ở người khác.
- B. Pascal

 Mỗi ngày ta cần nghe một bài ca ngắn, đọc một bài thơ hay, xem một bức tranh đẹp và mói vài điều tử tế.


 Sự nịnh bợ tán tụng chỉ là hơi ấm giả tạọ
(Leonard L. Levinson)

 Sự lo lắng ở con người tương hợp với các tiếng nghiến của một cỗ máy không được cho dầu mỡ đầy đủ. Lòng tin chính là dầu mỡ của cuộc sống.
(Henry Beecher)

 Một người càng biết ít bao nhiêu thường lại càng hay ba hoa khoe khoang nhiều bấy nhiêu.
(Mark Twain)

 Người ta không chết vì tình yêu cũng không chết vì một cuộc giải phẩu. Người ta chỉ chết về hậu quả sau đó.
(Jacques Duval)

 Bạn chỉ nên trì quãng những công việc cho ngày hôm sau nếu bạn thấy nếu chết rồi mà chưa làm được công việc đó cũng không sao.
(Picasso)

 Cần cố gắng để đi cho đúng đường hướng nhưng cần phải cố gắng hơn nữa mới duy trì được đường hướng đó.
( Khuyết Danh)

 Bất mãn với chính mình là yếu đuối, thỏa mãn với chính mình là điên rồ.
(Jacques Deval)

 Mưu mẹo khéo léo nhất có thể làm hại cho chính người tạo ra nó.
(Phonsend)

 Thánh bất tự mãn túc (Bậc thánh không cậy mình cái gì cũng đủ)
(Tục ngữ Trung Quốc)

 Anh muốn người ta tin những cái tốt của anh? Hãy đừng nói ra.
(Pascal)

 Người nhanh trí vĩ đại lại có trí nhớ ngắn.
(Hormey)

 Tư tưởng lớn cũng như hành động cao cả không cần kèn trống.
(Beckley)

 Trong các cuộc đua, người ta thắng ngay lúc khởi hành nhiều hơn là lúc tới đích. (Tedanl)

 Thường người ta chỉ khen để được khen.
(La Rosefuco)


 Thời gian không thử thách và hứa hẹn điều gì. Nhưng thơì gian thử thách trí nhớ và lòng thủy chung.


 Người Quân tử không ghen tị khi người hơn mình, và không kiêu căng khi mình hơn người.


 Một người có văn hóa là một người có trí óc luôn luôn hướng về vẻ đẹp và những việc tốt.

Cuộc đời không phải là vui sướng và cũng không phải là đau khổ. Đó là một việc quan trọng mà chúng ta phải gánh vác và hoàn tất trong danh dự.

Charles Tocqueville


 Thời trẻ người ta thường phải lòng các cô gái đẹp, Nhưng khi chọn vợ chỉ chọn các cô gái tốt.


 Tình bạn sẽ đến khi ta tôn trọng lẩn nhau. Tình bạn sẽ mất khi ta ích kỷ với bạn.

The Mirror of Truth
When I looked at my brother with a telescope of criticism, I said "How coarse my brother is."
Then I looked at my brother with a microscope of scorn, I said "How petty my brother is."
Finally, I looked at my brother with the mirror of Truth, I said "How like me my brother is." .
~Bolton Holl.

=========

 

Các Thánh Địa đã được kiến tạo:

 

1.Vườn Lam Tỳ Ni (1993) nơi Đức Phật đản trần.

2.Bồ Đề đạo tràng (1991) nơi Đức Phật thành đạo. 3. Vườn Lộc Uyển (1994) nơi Đức Phật giảng pháp Tứ Đế. 4.Câu Thi Na Đạo Tràng (1998) nơi Đức Phật nhập niết bàn. 5. Phổ Đà đạo tràng (1995) Quán Âm Bồ Tát lộ thiên. 6. Long Hoa Đạo Tràng(1991) Phật Di Lặc. 7. Phật Khất Thực ( 2000) Chánh Mạng Đạo Tràng. 8. Chánh Điện Thiên Phật Tam Bảo Sơn (1995) 9. Tôn Tượng Hộ Pháp Vĩ Đà Bồ Tát (2000) 10. Giảng Đường Phú Lâu Na và Tăng Phòng ( 1995) 11. Vườn La Hầu La ( 1997) 12. Ngủ Quán Đường ( 2000) Phật Tử Thọ Trai. 13. Tháp Cực lạc thờ cốt các vong linh. 14.Phòng phát hành Kinh Sách của Phật Giáo. Hằng năm Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn mở cửa để khách thập phương đến Lễ Bái các Thánh Địa theo Lịch trình sau đây:

 

Thời Biểu của Chùa:

 

1. Từ 01/ 05 đến 01/ 07 : Mở cửa cuối Tuần: Thứ 6,7 và Chủ Nhật_Từ 10 giờ Sáng đến 17 giờ.

2. Từ 02/ 07 đến 01/ 09 : Mở cửa mỗi ngày_Từ 10 giờ Sáng đến 17 giờ.

3. Từ 02 / 09 đến 01/ 12: Mở cửa cuối tuần: Thứ 7 và Chủ Nhật_Từ 10 giờ Sáng đến 16 giờ.

4.Từ 02/12 đến 30/04: Đóng cửa vào mùa Đông.

*Đi Lễ Bái có sự hướng dẫn của Chư Tăng Ni vào lúc:  10:30AM - 12:00PM - 1:30PM - 3: 30PM.

Đại Tòng lâm Tam Bảo Sơn có phát hành các băng Video, Phim, Cassette và các hình ảnh của Đức Phật. Dùng cơm chay từ 12PM đến 3PM ( Tuỳ hỷ đóng góp). Lưu ý: Phật Tử hành hương theo phái đoàn xin phone trước. Không mặc áo ngắn, quần ngắn.

                                                        

 

 

ĐẠI TÒNG LÂM TAM BẢO SƠN
690 Chemin De La Rivière Rouge Canton D'Harrington, Montréal, Québec Canada
Tel: (819) 687-2183 /  (514) 733- 3841

Fax: (819) 687-1141 / (514) 733-5860

Email: info@tambaoson.com

Website: www.tambaoson.com/

 


 

 

>> Top       | E-Từ Điển | Việt Unicode | Lời Hay Ý Đẹp| Đức Phật Dạy | Tin Cập Nhật | Địa Chỉ Các Chùa |

               

Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn

Société Bouddhique Chánh Pháp

690 Chemin De La Rivière Rouge Canton D'Harrington, Montréal, Québec
Tel: (819) 687-2183 / (514) 733- 3841 Fax: (819) 687-1141/ (514) 733-5860
Email: info@tambaoson.com  - Website: www.tambaoson.com

Copyright © 2007 FLASHMANDESIGNTECH All Rights Reserved. Managed, Developed And Revamped With Pride By JHM  Best View with resolutions 1024x768 on Browser M/S Internet Explorer. Required Flash MX and Shockwave Player  

           TOP OF THE PAGE     The Number of Net Readers Since August 8th,2007           TOP OF THE PAGE