TRANG NHÀ

ĐẠI TÒNG LÂM TAM

BẢO SƠN Montréal, Québec Canada

1988-2000

Đôi Lời Phi Lộ

Tiểu sử Hòa Thượng Viện Chủ

Kính Đề

Phật Học Đường Tam Bảo Sơn

Chương Trình Xây Cất Và Hình Ảnh

Chi Tiết Xây Cất Các Thánh Địa

Vườn Lam Tỳ Ni

Bồ Đề Đạo Tràng

Lộc Uyển Đạo Tràng

Câu Thi Na Niết Bàn Đạo Tràng

Chánh Điện Thiên Phật Tam Bảo Sơn

Long Hoa Đạo Tràng

Phổ Đà Đạo Tràng

Vườn La Hầu La

Tăng Phòng

Chánh Mạng Đạo Tràng

Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát

Ngủ Quán Đường

Những Sinh Hoạt Phật Sự Tại ĐTLTBS

Kết Luận

 

TIẾNG CHUÔNG CHÙA TAM BẢO Montréal 1982-1992

Kim Thân Phật Tổ

Hôị Phật Giáo Chánh Pháp-Kỷ Niệm Đệ Thập Chu Niên 1982-1992

Thượng Tọa Thích Thiện Nghị

Phật Đản Tại Chùa Tam Bảo Trong Thập Niên 1982-1992

Đại Lễ Vu Lan Trong 10 Năm Của Chùa Tam Bào 1982-1992

Chùa Tam Bảo Mừng Xuân Thập Niên 1982-1992

Sinh Hoạt Phật Sự Hàng Tuần Của Chùa Tam bảo

Giờ Tịnh Độ

Tìm Hiểu Về Phật Giáo Của Các Trường

Sinh Hoạt-Gia Đình Phật Tử Tịnh Khiết

Chương Trình Kiến Tạo Đại Tòng Lâm

Long Hoa Đạo Tràng

Bồ Đề Đạo Tràng

Phật Học Đường Tam Bảo Sơn

Tam Bộ Nhất Bái Tòng Lâm Tam Bào Sơn

Nhị Bộ Nhất Bái Tòng Lâm Tam Bào Sơn

An Cư Kiết Hạ

1986-1992

Chân Thành Cảm Ơn

 

THÁNH ĐỊA ĐTLTBS 1988-1999

Kính Khải Điều Lệ

Tiểu Sử Hoà Thượng

Chùa Tam Bào Sơn Phật Lịch 2340 (1995)

Sơ Đồ Các Thánh Tích

Lam-Tỳ-Ni Viên

Đạo Tràng Lộc Uyển

Câu Thi Na Đạo Tràng

Đạo Tràng Long Hoa

Bồ Đề Đạo Tràng

 

CHÙA HOA NGHIÊM Toronto, Ontario KhanhThanhChua HoaNghiem21108

Lịch Sử Thành Lập

Bước Vào Nội Dung

Tiểu Sử

Tin TứcPhat Su Chua Hoa Nghiem Cuoi Nam 2008

Hình ẢnhPhat Su Dai Trung Tu Chua Hoa Nghiem

Sinh Hoạt Phật SựPhat Su Chua Hoa Nghiem Cuoi Nam 2008

Địa Chỉ

Liên Kết

Tin Cập Nhật Hóa

Hoa Nghiem'sTemple Renovations

SINH HOẠT PHẬT SPhat Su Chua Hoa Nghiem Cuoi Nam 2008

 

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Đức Đại Bi Bồ Tát

Phổ Đà lặc già thường nhập định

Tuỳ duyên phó cảm mỵ bất châu

Tầm thinh cứu khổ độ quần mê

Thị tắc danh vi Quán Tự Tại

==================

 

Quán Âm Bồ Tát diệu nan thù

Thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu

Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng

Khổ hải từ hàn độ nhơn chu

 

 

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Đức Đại Bi Bồ Tát

 

Quán Âm Bồ Tát Linh Diệu Oai Thần

Ánh mắt từ dung tay cầm linh dược

Thuỳ Liễu nhành dương, đức hạnh nhẫn nhục

Cưú độ muôn loài thoát khổ lầm than

Lạy Ngài thuỳ từ chứng minh tâm nguyện

Phật sự hanh thông, Tăng Ni tu học

Phật tử hộ đạo phát tâm trụ trì

Xiển dương Phật Pháp độ đời an vui

Ngày nay, sự phát triển vô song của ngành công nghệ tin học, đặc biệt là mạng lưới internet, một siêu xa lộ thông tin, nối mạng toàn cầu giữa các máy điện toán cá nhân với nhau đã tác động mạnh đến đời sống con người, phát sinh những yêu cầu mới cho các tổ chức xã hội, trong đó Phật Giáo cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Phật giáo luôn kết hợp, phù hợp và hòa hợp với mọi sự thăng tiến của nền khoa học hiện đại, cũng như vận dụng được mọi sự phát triển của khoa học để hỗ trợ cho công cuộc lăn chuyển bánh xe Chánh Pháp trên thế gian này. Trên tinh thần đó, song song với việc tạo lập ngôi Tu Viện Tam Bảo Sơn, một trung tâm văn hóa Phật giáo nằm giữa thành phố Montréal,QuébecTu Viện cũng cho thiết lập Trang nhà điện tử Phật giáo này, nhằm phổ cập giáo lý nhà Phật trên toàn thế giới tạo cơ hội dễ dàng cho mọi người học hỏi để được thăng hoa đời sống tâm linh của mình.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lối và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng,
Hãy thân cận người trí!
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu

 

 

Sơ Lược về ĐTLTBS | Lịch Sử |  Nội Dung  |  Tin Tức  | Hình Ảnh | Sinh Hoạt Phật Sự | Địa Chỉ | Liên Kết | 

  Đức Phật dạy Quá khứ không truy tìm, Tương lai không ước vọng; Quá khứ đã đoạn diệt,  Tương lai thì chưa đến; Chỉ có pháp hiện tại, Tuệ quán chính ở đây; Không động không rung chuyển, Biết vậy nên tu tập

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

   


Lam Ty Ni Viên

Vườn Lam Tỳ Ni (1993) nơi Đức Phật đản trần

Đã được Khánh Thành Vào Ngày 28/07/1993

Tôn Tượng Phật Đản Sanh cao 1m50 và Tôn Tượng Hoàng Hậu Ma Gia cao 2m. Căn Cứ Vào Lịch Sử của Đức Phật, Hoàng Hậu Ma Gia nằm mộng thấy con voi trắng sáu ngà đi vào bên hông phải của bà.Sau đó bà biết mình đã thọ thai.Trên đường trở về quê, Hoàng Hậu đã dừng chân nghỉ tại vườn Lam Tỳ Ni...

Lam Ty Ni Vien Xem Chi Tiết


Bồ Đề Đạo Tràng

Bồ Đề Đạo Tràng (1991) nơi Đức Phật Thành Đạo

Đã được lạc thành vào ngày03/08/1991

Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật Thành đạo được lạc thành vào ngày 3 tháng 8 năm 1991. Tôn tượng Đức Phật thành đạo được đúc bằng đồng tại Thái Lan, cao 2 m 50 và được an trí dưới một cây đặc biệt...

BO DE DAO TRANG Xem Chi Tiết


Đạo Tràng Lộc Uyển

Lộc Uyển Đạo Tràng (1994) nơi Đức Phật Giảng Pháp Tứ Đế

Đạo Tràng này được lạc thành vào ngày 27/08/1994

Vườn Lộc Uyển nơi Đức Phật thuyết pháp Tứ Diệu Đế độ năm Anh Em Kiều Trần Như. Năm vị này là năm vị đệ tử xuất gia đầu tiên của Đức Phật, tượng trưng cho ngôi vị Tăng Bảo đầu tiên trong Tam Bảo...

LOC UYEN DAO TRANG Xem Chi Tiết


Câu Thi Na Đạo Tràng

Câu Thi Na Đạo Tràng(1998) nơi Đức Phật nhập niết bàn

Được lạc thành vào ngày 22/07/1998

Câu Thi Na Niết Bàn Đạo Tràng được lạc thành vào ngày 22 tháng 07 năm 1998. Chiều dài của Tôn tượng Phật là 7 thước, cao 2 thước 50 và rộng 3 thước. Đức Phật nằm...

CAU THI NA DAO TRANG Xem Chi Tiết


Phổ Đà Đạo Tràng

Phổ Đà Đạo Tràng (1995) Quán Âm Bồ Tát lộ thiên

Được thiết lập vào tháng 05/1995

Phổ Đà đạo tràng được thiết lập vào tháng 5 năm 1995 và Lễ Lạc thành đã được tổ chức vào ngày 21 tháng 10 năm 1995. Tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát...

PHO DA DAO TRANG Xem Chi Tiết


Đạo Tràng Long Hoa

Long Hoa Đạo Tràng(1991) Phật Di Lặc

Được Lạc thành vào ngày 03/08/1991

Long Hoa Đạo Tràng với Tôn tượng Tượng Đức Phật Di Lặc: Vị Phật trong tương lai. Đạo tràng này được lạc thành vào ngày 3 tháng 8 năm 1991. Tôn tượng làm bằng đồng...

LONG HOA DAO TRANG Xem Chi Tiết


Chánh Mạng Đạo Tràng

Chánh Mạng Đạo Tràng Phật Khất Thực (2000)

Được Khai quang vào ngày 02/07/2000

Chánh Mạng Đạo Tràng với Tôn tượng Phật Khất Thực được làm bằng đồng cao 7 m và được khai quang vào ngày 2 tháng 7 năm 2000. Tôn tượng Phật này tượng trưng cho sự phước báo...

CHANH MANG DAO TRANG Xem Chi Tiết


Chánh Điện Thiên Phật Tam Bảo Sơn

Chánh Điện Thiên Phật Tam Bảo Sơn (1995)

Lễ Lạc thành được tổ chức vào ngày 29/06/1996

Chánh Điện Thiên Phật Tam Bảo sơn được bắt đầu kiến thiết vào ngày 26 tháng 6 năm 1995 và chương trình kiến thiết hoàn tất vào ngày 21 tháng 10 năm 1995...

CHANH DIEN THIEN PHAT TAM BAO SON Xem Chi Tiết


Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát

Tôn Tượng Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát (2000)

Đã được khai quang vào ngày 02/07/2000.

Tôn tượng Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát giống như một ngươì lính bảo vệ quốc gia. Đức Bồ Tát phát nguyện luọn đứng để bảo vệ nhựng Phật sự và giữ an toàn...

TON TUONG HO PHAP VI DA BO TAT Xem Chi Tiết


Giảng Đường Phú Lâu Na Và Tăng Phòng

Giảng Đường Phú lâu Na Và Tăng Phòng (1995)

Được xây dựng năm 1995

Nơi Chư Tăng Ni an trụ tu học.Mùa Thu và mùa Đông đặt nặng chương trình Tu và Học do Hòa Thượng Viện Chủ đích thân chỉ dạy. Chư Tăng Ni học các bộ Kinh Luật ...

GIANG DUONG PHU LAU NA VA TANG PHONG Xem Chi Tiết


Vườn La Hầu La

Vườn La Hầu La (1997)

Được thiết lập vào tháng 05/1996

Vườn La Hầu La với Tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao 1thước 50. Khu vườn này được thiết lập vào tháng 05 năm 1996...

VUON LA HAU LA VOI TON TUONG QUAN THE AM BO TAT Xem Chi Tiết


Ngủ Quán Đường _ Phật Tử Thọ Trai

Ngủ Quán Đường

(2000) Phật Tử Thọ Trai

Được xây cất từ tháng 08/2000

 

Ngủ Quán Đường tại Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn đã được xây cất từ tháng 8 năm 2000 và hoàn tất tháng 11 năm 2000...

NGU QUAN DUONG VA PHAT TU THO TRAI Xem Chi Tiết


Phòng Phát Hành Kinh Sách Của Phật Giáo

Phòng Phát Hành Kinh Sách của Phật Giáo

Được lạc thành cùng lúc với Chánh Điện Thiên Phật

Phòng phát hành kinh sách của Phật Giáo được thành lập cùng lúc với Chánh Điện Thiên Phật để toàn thể tất cả các Chư Tăng Ni, Phật tử có thể dùng để học và nghiên cưú...

PHONG PHAT HANH KINH SACH CUA PHAT GIAO Xem Chi Tiết


 
Giới Thiệu Địa Chỉ Các Chùa

 

 Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn      

 

CANADA - ASIA - PACIFIC

VANCOUVER-VICTORIA, BC--CALGARY ALBERTA

Chùa Chân Quang
Ðại Ðức Thích Chơn Hòa
1795 East 1st Avenue
Vancouver, BC-V5N-1A9 Canada
Tel. (604) 251-4808 Fax (604) 251-2178

Chùa Thiền Tôn
TT. Thích Nguyên Tịnh
875 Renfrew St.
Vancouver, BC-V5K-4B7 Canada
Tel. (604) 253-4095

Chùa Bát Nhã
Ðại Ðức Thích Thiên Quang
#3, 1824 40th St.
S.E. Calgary AB T2B 1 B4., Canada
Tel. (403) 248-6939

Chùa Pháp Hoa
Ðại Ðức Thích Nguyên Thảo
4207 Carey Rd.
Victoria BC-V8Z-4H1 Canada
Tel. (604) 744-1135/727-2582

Chùa Vạn Hạnh
Ven. Thích Pháp Ấn
933 Colville Road
Victoria BC V9A-4P4 Canada

Chùa Phật Quang
3104 48th St.
Edmond Alberta T6L-5Z3 Canada
Tel. (403) 461-7931

Tu Viện Trúc Lâm
Thượng Tọa Thích Thiện Tâm
10155 89th St.
Edmond, Alberta T5H-1P8 Canada
Tel. (403) 424-2623

Chùa Hoa Nghiêm
Ðại Ðức Thích Hằng Trường
1152 10th S.E.
Calgary, Alberta T2G 3F4 Canada
Tel. (403) 269-2960

                     QUEBEC

Tổ Ðình Từ Quang
HT. Thích Tâm Châu
1978 Parthenais
Montréal, Quebec H2K 3S3 Canada
Te. (514)525-8122/672-6412

Chùa Quan Âm
Ðại Ðức Thích Trường Phước
3781 Avenue de Courtal
Montréal, Quebec H3S 1B8 Canada
Tel. (514) 735-9425

Chùa Thuyền Tôn
Ðại Ðức Thích viên Diệu
6685 Alma St.
Montréal, Quebec, H2S 2W4 Canada
Tel. (514) 948-4540

Chùa Tam Bảo
Thượng Tọa Thích Thiện Nghị
4450 Nahome
Montréal, Quebec H3S 1S1 Canada
Tel. (514) 733-3841

Chùa Liên Hoa
715 Blvd Provencher
Brossard P.Q. J4W-1, Canada
Tel. (514) 672-7948

                        ONTARIO

Chùa Pháp Vân
Ðại Ðức Thích Tâm Hòa
420 Traders Blvd. E.
Mississauga, Ontario, L4Z 1W7, Canada
P: (905) 712-8809 / F:(905) 712-8836

Chùa A Di Ðà
Sư Cô Chơn Huệ
1120 Quêen St. W
Toronto, Ontario M6J 1H9, Canada
Tel (416) 533-5838

Chùa Hoa Nghiêm
1278 Gerrard St. East
Toronto, Ontario M4L 1Y, Canada
Tel. (416) 504-2073 Fax (416) 406-1867

Chùa Từ Bi
Ven. Thích Ngộ Ðức
300 Bathurst St.
Toronto, Ontario M5T 2S3 Canada
Tel (416) 504-2073 Fax (416) 537-0488

Chùa Từ Ân
3591 Albion Road
South Gloucester, Ontario K1T 1A, Canada
Tel. (613) 247-0920

Chùa Hương Ðàm
Ðại Ðức Thích Tâm Ðăng
147 South Bend St.
East Hamilton, Ontario L93-2B5 Canada
Tel. (905) 387-5905

Chùa Linh Sơn
Ven. Thích Trí Dũng
1 Howard Park Ave.
Toronto, Ontario M6P 1V3 Canada
Tel. (416) 537-9112

Chùa Huê Lâm
Sư Cô Thích Nữ Như Linh
962 Wilson Ave.
Downsview, Ontario M3K1E7 Canada
Tel. (416) 630-7444

Chùa Linh Sơn - Linh Son Temple in Windsor Canada
Sư Cô Thích Nữ Trí Mẫn
1059 Albert Road.
Windsor, Ontario
N8Y 3P4
Tel. ( 519 ) 254-2646

Chùa Phổ Ðà
Ven. Thích Bổn Ðạt
1002 Somerset St.
Ottawa, Ontario K1R-6R9 Canada
Tel. (613) 231-2516 Fax (613) 234-7756

Chùa Viên Quang
285 King St.
Kitchenger, Ontario NCG-2L1 Canada
Tel. (519) 570-2548

Cơ Sở Phật Học Chùa Tịnh Quang Guelph
Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ
431 Starwood Drive
Guelph, ON, N1E 7A4, CANADA
Tel.: 519-822-3519
Email: cutranlacdao@yahoo.com

Niệm Phật Ðường London Canada
732 Lome Ave.
London, Ontario N5W 3K6 Canada
Tel. (519) 432-7828

Hiếu Giang Ni Tự
TKN. Thích Nữ Viên Tánh
4629 Bank Street. 
Ottawa ONT
Canada K1T-3W6
Tel: (613) 822 8535
Email: vientanh71@yahoo.ca 

Chùa Tịnh Quang
HT. Thich Giác Nhiên
2519 Dundas St.
London N5V-3E 1 Canada
Tel. (519) 659-6328

Chùa Hải Ðức
Ðạo Hữu Minh Kính
901 Camroi St.
Regina, Saskat Chewan S4T 2S 4 Canada
Tel. (306) 751-4508

Chùa Hải Hội
650 Burrows Ave.
Winipeg, Manitoba R2W 2A Canada
Tel. (204) 586-7578

Chùa Chánh Tâm
Ni Sư Thích Nữ Trí Ðịnh
1520 Ldt Lwyd Dr N.
Saskton, Saskatchewan S7L 1B1 Canada
Tel. (306) 652-6578

Chùa Bồ Ðề
Ðại Ðức Thích Viên Diệu
2155 St. Viateur
Beaubort, QC G1E-4L6 Canada
Tel. (418) 660-6407

Chùa Bảo Quang
TT. Thích Chân Bảo
13703 Grosvenor Road E
Surrey Vev 3R5 Canada
Tel. (604) 951-7403

 

ĐỨC PHẬT THÍCH CA

 

 

>> Top       | E-Từ Điển | Việt Unicode | Lời Hay Ý Đẹp| Đức Phật Dạy | Tin Cập Nhật | Địa Chỉ Các Chùa |

               

Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn

Société Bouddhique Chánh Pháp

690 Chemin De La Rivière Rouge Canton D'Harrington, Montréal, Québec
Tel: (819) 687-2183 / (514) 733- 3841 Fax: (819) 687-1141/ (514) 733-5860
Email: info@tambaoson.com  - Website: www.tambaoson.com

Copyright © 2007 FLASHMANDESIGNTECH All Rights Reserved. Managed, Developed And Revamped With Pride By JHM  Best View with resolutions 1024x768 on Browser M/S Internet Explorer. Required Flash MX and Shockwave Player  

           TOP OF THE PAGE     The Number of Net Readers Since August 8th,2007           TOP OF THE PAGE